Beleid & veiligheid

Record Sound respecteert de privacy van de klanten en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistratie, worden door Record Sound nageleefd.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in de ze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Record Sound verkoopt uw gegevens niet!

Record Sound bewaart voor onbepaalde tijd uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot de gevraagde diensten. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of op grond van een wettelijk voorschrift.

Daarnaast doet Record Sound er alles aan om veilig met uw materialen en audio bestanden om te gaan. Ook dragen wij zorg aan de beveiliging van deze materialen. Van de klant verwachten wij ook dat er verantwoordelijk omgegaan wordt met de gebruikte materialen van Record Sound. Al deze bepalingen zijn terug te lezen in de algemene voorwaarden.

Heeft u nog vragen over het privacy beleid van Record Sound, neem gerust contact op.

Mocht u bezwaar hebben tegen het registreren van persoonlijke gegevens dan kunt u ons dat laten weten. Ook kunt u bij Record Sound terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Record Sound van u heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Record Sound B.V.
Kloosterplein 4C
6131 EP Sittard
+31 6 37 56 30 59
info@recordsound.nl

Reacties zijn gesloten.